Uvjeti korištenja

Općenito

Svako korištenje internet stranice http://vodic.fond-vukovar.hr (u daljnjem tekstu Vodič) podložno je dolje navedenim uvjetima i rokovima.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati i koristiti samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog ili djelomičnog sadržaja ovih stranica te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara (u daljnjem tekstu FORGV).

Autorska prava

FORGV posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja Vodiča.

Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju u Vodiču isključivo su vlasništvo FORGV-a. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze u Vodiču pridržava FORGV.

Dopuštenje je moguće dati medijskim subjektima radi uporabe materijala isključivo u uredničke i/ili promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima.

FORGV ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg djela Vodiča. FORGV će uložiti razuman napor kako bi se u Vodiču našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost.

Promjene sadržaja

FORGV zadržava pravo izmjene sadržaja Vodiča na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Prikupljanje podataka

FORGV poštuje privatnost posjetitelja na ovoj web stranici i prikupljat će i objavljivati samo nužno potrebne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj itd. koji se dobrovoljno dostave putem prijavnice. Ti će se podaci koristiti za udovoljavanje pojedinačnim i/ili grupnim zahtjevima za informacijama, a bit će utemeljenje za bolje razumijevanje potreba korisnika radi unaprijeđenja samog Vodiča.

Pomoć i podrška

FORGV korisnicima i posjetiteljima Vodiča ne pruža telefonsku podršku.

Pomoć i podrška dostupni su isključivo putem kontakt obrasca.