Arhitektonsko projektni zavod Vukovar

d.o.o. za projektiranje i nadzor
Djelatnost: arhitektonsko-građevinski projekti, projekti strojarskih instalacija, projekti elektro-instalacija, projekti vodovoda i kanalizacije, nadzor
Adresa: Vatikanska 7, 32 000 Vukovar
Kontakt osoba: Dubravka Majtan
Godina osnivanja: 2001
OIB: 17533461178
Telefon: 032/ 416-828
Fax: 032/ 416-830
Mobitel:
Web:
E-mail: apz.vukovar@vk.htnet.hr
Broj zaposlenih: 2
Tržište: regionalno
Opis:

Primarna aktivnost APZ - Inženjeringa

  • je pružanje usluga u projektiranju (izrada arhitektonsko-građevinskih projekata, izrada projekata instalacija vodovoda i kanalizacije, strojarskih instalacija: centralnog grijanja, ventilacije i klimatizacije, itd., i izrada projekata elektro-instalacije jake i slabe struje svih vrsta)
  • te u vođenju inženjering poslova, stručnog i obračunskog nadzora
direktor
  • Dubravka Majtan
slika-2
slika-3