Hrvatski Radio Vukovar

d.o.o.
Djelatnost: uslužna, izdavačka i informativna djelatnost
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 13, 32 000 Vukovar
Kontakt osoba: Janoš Kery
Godina osnivanja: 1957
OIB: 97683222809
Telefon: 032/ 450-470 Hr
032/ 450-471 Vu
Fax: 032/ 450-472
091/ 506-4805
Mobitel:
Web: www.hrv.hr
E-mail: hrv@hrv.hr
Broj zaposlenih: 18
Tržište: lokalno
Opis:
  • novinarska i informativna djelatnost
  • emitiranje radijskog programa
  • izdavanje Vukovarskih novina
  • oglašavanje (radio i novine)
direktor
  • Janoš Kery
slika-2
slika-3