Komunalac

d.o.o. za komunalno gospodarstvo
Djelatnost: komunalne djelatnosti
Adresa: Sajmište 174, 32 000 Vukovar
Kontakt osoba: Igor Štrangarević
Godina osnivanja: 1954
OIB: 83101904488
Telefon: 032/ 428-179
Fax: 032/ 428-180
Mobitel:
Web: www.komunalac-vu.hr
E-mail: komunalac-vu@vk.t-com.hr
Broj zaposlenih: 205
Tržište: lokalno
Opis:
  • održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada
  • održavanje javnih površina i tržnice na malo
  • upravljanje i održavanje javnog gradskog parking prostora, naplata usluge parkiranja
  • upravljanje gradskim grobljima i Memorijalnim grobljem žrtava iz Domovinskog rata i druge registrirane djelatnosti
  • prodaja dunavskog pijeska
  • izvođenje građevinskih radova - sa licencom

avatar

slika-2
slika-3