Luka-Vukovar

d.o.o. za pretovar i usluge uskladištenja
Djelatnost: pretovar robe i skladištenje
Adresa: Dunavski prilaz bb, 32 000 Vukovar
Kontakt osoba: Tomislav Mihaljević
Godina osnivanja: 1960
OIB: 53535248695
Telefon: 032/ 441-730
Fax: 032/ 441-733
Mobitel: 098/ 360-671
Web: www.luka-vukovar.hr
E-mail:
Broj zaposlenih: 82
Tržište: međunarodno
Opis:
  • Luka-Vukovar d.o.o. najveći je ovlašteni koncesionar na lučkom području Vukovar, te je ujedno i jedini koji se bavi prekrcajem generalnih i rasutih tereta
  • ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj generalnih i rasutih tereta i kontejnera
  • skladištenje i premještaj robe i drugih materijala
  • separacija šljunka
direktor
  • Tomislav Mihaljević
slika-2
slika-3