Prvo Plinarsko Društvo

d.o.o. za distribuciju plina
Djelatnost: distribucija prirodnog plina za grad Vukovar i 9 općina
Adresa: K. Alojzija Stepinca 27, 32 000 Vukovar
Kontakt osoba: Vujnovac Pavao
Godina osnivanja: 2001
OIB: 58292277611
Telefon: 032/ 450-970
Fax: 032/ 450-971
Mobitel: 091/ 450-2452
Web: www.ppd.hr
E-mail: info@ppd.hr
Broj zaposlenih: 25
Tržište: lokalno, regionalo
Opis:
  • izrada projektne dokumentacije za postavljanje plinske instalacije i priključenje na mrežu
  • izgradnja i održavanje plinske mreže
  • distribucija plina

avatar

slika-2
slika-3