Veterinarska stanica

d.d. za proizvodnju i veterinarske usluge
Djelatnost: veterinarske djelatnosti
Adresa: Bana J. Jelačića 97, 32 000 Vukovar
Kontakt osoba: Tomislav Šota
Godina osnivanja: 1997
OIB: 24521029367
Telefon: 032/ 410-060
Fax: 032/ 410-060
Mobitel: 099/ 441-0073
Web: veterinarska.stanica.vukovar@vk.htnet.hr
E-mail:
Broj zaposlenih: 58
Tržište: loaklno
Opis:

Osnovne djelatnosti koje se obavljaju su:

  • veterinarske djelatnosti
  • inkubatorski pogon (proizvodnja peradi)
  • higijeničarska služba i služba deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija

Veterinarske djelatnosti se obavljaju na lokalnom području Vukovarskosrijemske županije kao i većina ostalih djelatnosti. Inkubatorski pogon u djelatnostima proizvodnje peradi, prodaje proizvode na širem području Slavonije i Baranje, Posavine i Podravine.

avatar

slika-2
slika-3