Šild

d.o.o. za projektiranje, inženjering i izvođenje
Djelatnost: projektiranje, građevinarstvo, izvođenje radova i nadzor
Adresa: Lokvanjski sokak 4/A2, 32 000 Vukovar
Kontakt osoba: Sanja Anđelković
Godina osnivanja: 1996
OIB: 18659295015
Telefon: 032/ 442-027
Fax: 032/ 442-027
Mobitel: 098/ 407-349
Web: www.sild.hr
E-mail: sild@vu.t-com.hr
Broj zaposlenih: 2
Tržište: nacionalno
Opis:
  • projektiranje elektro-tehničkog dijela objekta
  • projektiranje građevina
  • stručni nadzor nad građevinskim i elektrotehničkim radovima
  • energetsko certificiranje zgrada i energetski pregledi javne rasvjete
  • izrada web stranica
direktor
  • Sanja Anđelković
slika-2
slika-3