Taenia

d.o.o. za projektiranje i nadzor
Djelatnost: inženjerstvo i sa njim povezano tehničko savjetovanje
Adresa: Petra Preradoviæa 54, 32 000 Vukovar
Kontakt osoba: Emil Kolar
Godina osnivanja: 2007
OIB: 20126480566
Telefon: 032/ 413-467
Fax: 032/ 414-502
Mobitel: 098/ 952-3037
Web: www.ured-kolar.hr
E-mail: emil@ured-kolar.hr
Broj zaposlenih: 8
Tržište: nacionalno
Opis:

Izrađujemo projektnu dokumentaciju:

  • snimka postojećeg stanja
  • izrada idejnih rješenja (za ishođenje lokacijskih dozvola)
  • izrada idejnih projekata
  • izrada glavnih projekata (za dobivanje građevinske dozvole)
  • izrada izvedbenih projekata
  • izrada projekata etažiranja
  • izrada troškovnika
direktor
  • Emil Kolar
slika-2
slika-3