Gradite najpovoljnije

d.o.o. za trgovinu i usluge
Djelatnost: uslužna proizvodnja
Adresa: Vijeća Europe 28, 32 000 Vukovar
Kontakt osoba: Ivan Mandarić
Godina osnivanja: 2001
OIB: 22880720451
Telefon: 032/ 416-900
Fax: 032/ 416-901
Mobitel: 091/ 325-6694
Web: www.maricbau.com
E-mail: maric-bau@vk.t-com.hr
Broj zaposlenih: 45
Tržište: međunarodno
Opis:

Prodaja građevinskog materijala:

  • limarija (rine, žlijeb, šelne)
  • opekarski proizvodi
  • pokrov
  • armature
  • boje i lakovi
  • fert strop i gredice
  • stolarija (drvena i PVC)
  • betonski elementi
  • žbuka

avatar

slika-2
slika-3