Emil Kolar

ured ovlaštenog inž. građevinarstva
Djelatnost: projektiranje i stručni nadzor
Adresa: P. Preradovića 54, 32 000 Vukovar
Kontakt osoba: Emil Kolar
Godina osnivanja: 2001
OIB: 0
Telefon: 032/ 413-467
Fax: 032/ 414-502
Mobitel: 098/ 346-618
Web: www.ured-kolar.hr
E-mail: emil@ured-kolar.hr
Broj zaposlenih: 2
Tržište: nacionalno
Opis:

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva osnovan je 01. lipnja 1991. godine pod vodstvom diplomiranog inženjera građevinarstva Emila Kolara. Djelatnost nam je projektiranje i stručni nadzor. Izrađujemo projektnu dokumentaciju:

  • snimka postojeceg stanja
  • izrada idejnih rješenja (za ishođenje lokacijskih dozvola)
  • izrada idejnih projekata
  • izrada glavnih projekata( za dobivanje građevinske dozvole)
  • izrada izvedbenih projekata
  • izrada projekata etažiranja
  • izrada troškovnika
direktor
  • Emil Kolar
slika-2
slika-3